О нама Невен Добра играчка Маслачак Мали Пјер Пројекти и активности Публикације Партнери и покровитељи

Међународни дан детета - обавеза одраслих је да зауставе насиље над децом

Поводом Међународног дана детета, организација Пријатељи деце Србије још једном жели да скрене пажњу на важност превенције насиља над децом, брзе и ефикасне интервенције надлежних институција када се оно већ догоди, као и да позове све релевантне актере на посвећеност заштити сваког детета у нашем друштву.

Шта нам средњошколци кажу о насиљу:

         - Највише насиља се одиграва у школи
         - 85% испитаних присуствовало физичком насиљу међу вршњацима
         - Одрасли нису свесни опасности од дигиталног насиља
         - Излаз је у едукацији и разговору са са децом

Поводом Међународног дана детета, организација Пријатељи деце Србије још једном жели да скрене пажњу на важност превенције насиља над децом, брзе и ефикасне интервенције надлежних институција када се оно већ догоди, као и да позове све релевантне актере на посвећеност заштити сваког детета у нашем друштву.

У жељи да допринесемо, представљамо вам резултате квалитативног, националног истраживања Пријатеља деце Србије спроведеног у оквиру овогодишње Седнице представника/ца ученичких парламената, на тему „Како препознати и шта урадити – за одрастање без насиља“, одржане 2. октобра за време Дечије недеље чији је мото био “Моје је право да растем срећно и здраво – за одрастање без насиља”. Пријатељи деце Србије спровели су истраживање о насиљу над децом, о томе које врсте насиља деца примећују и трпе, колико често су му сведоци, шта виде као решење, али и како би реаговали и коме га пријавили.

Истраживање је обухватило 78 средњошколаца/ки узраста од 14 до 18 година из највећих места у Србији: Београда, Новог Сада, Ниша, Лесковца, Ужица, Зрењанина, Бечеја, Бора, Рашкр, Лознице, Сремске Митровица, али и мањих средина попут: Шида, Лапова, Тополе, Баточине, Инђије, Крупања, Нових Карловаца, Новог Бечеја, Шимановаца, Сремских Карловаца, Сремске Каменице, Брестовца и Кумана.

При истраживању коришћена је метода анкетирања у виду упитника, уз принципе информисаности, добровољности, анонимности и поверљивости, а сам упитник такође су саставила деца, укључена у рад Пријатеља деце. Истраживање је дало следеће резултате:

- 39,74% испитаника/ца су били сведоци физичког насиља међу одраслима а њих чак 85,90% сведоци физичког насиља међу вршњацима;

- 82,05% средњошколаца/ки је предузело одређене кораке када се у њиховој околини манифестовало психичко, физичко и интернет насиље, док је њих 83,33% реаговало када се манифестовало физичко насиље;

- 55% испитаника/ца навело је опцију пријављивања насиља старијој особи као најбезбеднији и најмудрији начин по њих, а у циљу најбољег помагања жртви која је претрпела насиље;

- Половина испитаника/ца навела је родитеље/старатеље као лица којима би пријавило насиље, док се друга половина определила за пријатеље и стручни кадар у образовним установама (педагог, наставник...);

- 60 испитаника/ца навело је родитеље као главне едукаторе о превенцији насиља и начина како реаговати када се оно догоди;

- 54% испитаника/ца навело је школу као место где је насиље најзаступљеније, а као следећу “црну тачку” наводе улицу (30 %);

- 27% испитаника не зна да у школама постоје тимови за борбу против насиља;

- По питању сексуалног узнемиравања медју вршњацима испитаници/це су готово равномерним снагама заступали три става:

• Да, оно је заступљено међу вршњацима;
• Заступљено је али у мањој мери;
• Није заступљено;

- Као облик насиља које одрасли најчешће не примећују и о њему не знају довољно испитаници/це су навели дигитално насиље, као и чињеницу да одрасли нису свесни последица овог вида насиља;

- Највише испитаника/ца сложило се са тврдњом да ако желимо да млади и деца одрастају уз што мање насиља морамо радити на едукацији у циљу подизања свести о насиљу, али и више разговарати са децом.

Као посебно узнемирујуће налазе истраживања налазимо чињеницу да су учесници у њему припадају популацији деце која су прошла кроз разне обуке на ову тему и активни су чланови ученичких парламената у срединама где живе (препознавање сексуланог насиља само у најтежим облицима, недостатак информација о постојању тимова за борбу против насиља у школама исл…). 

Више од 60% упитника сачињавала су питања отвореног типа, што је учесницима дало могућност да дају више одговора, савета, и простора да изразе своје мишљење и допринесу саветујући вршњаке и одрасле.

Значај истраживања огледа се у претходно приказаним подацима и информацијама као смерницама за нове акције и кораке које као друштво треба да предуземо и даје подршку хитном усвајању Акционог плана Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.

Резултати упитника биће достављени Влади РС, Одбору за права детета Народне скупштине и другим релевантним институцијама.
Нaзaд

Рeцeнзиje и кoмeнтaри

Пoстaви кoмeнтaр

Приjaви сe нa нaш нewслeттeр. Сaзнajтe први o нoвим прoизвoдимa и снижeњимa

Приjaви сe