О нама Невен Добра играчка Маслачак Мали Пјер Пројекти и активности Публикације Партнери и покровитељи

Отворена је Дечија недеља!

У Републичком заводу за социјалну заштиту отворена је Дечија недеља под мотом “Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“ и одржана јавна дебата „Из планова у акцију – за одрастање без насиља“. Додељено је и Признање „Маслачак“ за доброчинство деци – Бранки Веселиновић.

Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља!
Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља! Отворена је Дечија недеља!
Дечију недељу је отворила Стана Божовић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која је истакла њен вишедеценијски значај, као и потребу за заштитом сваког детета у нашем друштву, наводећи да држава улаже велике напоре да сваком детету обезбеди срежно и здраво детињство.
Присутнима су се обратиле и Сандра Божић, народна посланица, члан Одбора за права детета Народне скупштине, Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, Северин Леонарди, заменица директорке УНИЦЕФ-а за Републику Србију и Ива Ераковић, директорка Пријатеља деце Србије.

На дебати „Из планова у акцију – за одрастање без насиља“ учествовали су: Оливера Зечевић, шеф одсека за сузбијање и превенцију малолетничке деликвенције, МУП-а Србије и чланица Савета за права детета, Владе РС, проф. др Вероника Ишпановић, чланица Савета за права детета и руководилац Радне групе за израду Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, Саша Стефановић, директор Мреже организација за децу Србије (МОДС) и Олга Девић, чланица партиципативне групе Пријатеља деце Србије.

Говорило се о мандату новог стратешког оквира за превенцију и заштиту деце од насиља и очекивањима од примене акционог плана, конкретним напорима МУП-а, Министарства просвете и осталих актера у заштити детета, као и о доприносу цивилног друштва у интерсекторској размени и сарадњи у овој области. Дати су примери добре праксе, али наведене и слабости система у заштити деце. Чуо се и глас деце о потреби веће партиципације у доношењу одлука које се тичу деце.

Произашле препоруке дебате су:
• хитно усвајање Акционог плана Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља;
• успешније умрежавање свих карика система за заштиту деце од насиља,
• видљивија друштвена и медијска кампања о нултој толеранцији према насиљу као и стављање акцента на примере добре праксе, а не на сензационалистичке, по правилу негативне трендове;
• потреба препознавања ресурса цивилног друштва у доприносу заштите деце у друштву;
• континуирана едукација родитеља, просветних радника и осталих грађана о препознавању и механизмима реаговања на ситуације насиља над децом;
• константан рад са децом од најмлађег узраста у превенцији вршњачког насиља, као и препознавање и начин реаговања на остале типове насиља;
• развој нових и унапређење постојећих образовних и културних садржаја за децу као подршка толеранцији и мултикултуралности.Нaзaд

Рeцeнзиje и кoмeнтaри

Пoстaви кoмeнтaр

Приjaви сe нa нaш нewслeттeр. Сaзнajтe први o нoвим прoизвoдимa и снижeњимa

Приjaви сe