О нама Невен Добра играчка Маслачак Мали Пјер Пројекти и активности Публикације

Развој концепта дечијих права на нашим просторима

Историја Пријатеља деце Србије је заправо историја развоја дечје заштите на овим просторима. О томе како се развијала и која је наша улога у томе, прочитајте у следећем тексту, који је написала дугогодишња експерткиња Пријатеља деце Србије и УНИЦЕФ-а, Светлана Маројевић
Designed by FreepikНaзaд

Рeцeнзиje и кoмeнтaри

Пoстaви кoмeнтaр

Приjaви сe нa нaш нewслeттeр. Сaзнajтe први o нoвим прoизвoдимa и снижeњимa

Приjaви сe