О нама Невен Добра играчка Маслачак Мали Пјер Пројекти и активности Публикације

Структура Организације

Структуру удружења Пријатељи деце Србије чине:

1. Председник/ца и подпредседник/ца удружења;
2. Управни одбор;
3. Надзорни одбор;
4. Извршни директор/ка.

ОРГАНОГРАМ 2016-2020.


1. ПРЕДСЕДНИЦА И ПОДПРЕТСЕДНИЦА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ СРБИЈЕ

ЉУБИЦА БЕЉАНСКИ – РИСТИЋ, дипл. филолошкиња
ВЕСНА ЈАЊЕВИЋ ПОПОВИЋ, дипл. психолошкиња

2. ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

БИСЕРКА СВЕТОЗАРЕВИЋ, дипл. педагошкиња, из Ниша
ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ, дипл. педагошкиња, из Инђије
ФАРИСА ФЕТАХОВИЋ, васпитачица, из Новог Пазара
ДРАГОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ, дипл. педагог, из Крагујевца
СЛАВКА ГРУЈИЧИЋ, педагошкиња, из Београда
ВЕСНА ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ, психолошкиња, из Београда
ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ, дипл. инжењер, из Оџака
ДРАЖЕН ЗАЦЕРО, апсолвент права, из Београда
БОЖИДАР ДИМИЋ, дипл. педагог, из Београда
МИЛИЦА УБОВИЋ, дипл. педагошкиња, из Београда
АЛЕКСАНДРА АНЂЕЛКОВИЋ, апсолвенткиња права, из Београда

3. ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

СУЗАНА ПОЊАВИЋ, дипл. историчар уметности
ТАТЈАНА МАТИЈАШ, дипл. педагошкиња
ЧАБА ФОРГО, дипл. педагог

4. ДИРЕКТОРКА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ СРБИЈЕ:

ИВА ЕРАКОВИЋ, дипл. политиколог за новинарство и комуникацијеНaзaд

Рeцeнзиje и кoмeнтaри

Пoстaви кoмeнтaр

Приjaви сe нa нaш нewслeттeр. Сaзнajтe први o нoвим прoизвoдимa и снижeњимa

Приjaви сe