О нама Невен Добра играчка Маслачак Мали Пјер Пројекти и активности Публикације

Деца у акцији!

Деца у акцији! Одрасли и деца заједно ка сигурном и безбедном детињству

У 2017. години у Србији је, након 2 године од истека Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, отпочела израда новог стратешког оквира за системску заштиту деце од насиља. Захваљујући залагању УНИЦЕФ-а и Државних институтција, нова Стратегија за заштиту деце од насиља је на свеобухватан начин ујединила стручњаке, организације цивилног друштва и доносиоце одлука, а важна новина је и да су у процесу доношења овог релевантног документа директно укључена и деца.

Настојећи да деца буду активни учесници у процеса доношења новог стратешког оквира за заштиту деце од насиља, Пријатељи деце Србије су, уз подршку УНИЦЕФ-а,организовали и реализовали низ активности у оквиру пројекта Деца у акцији! Одрасли и деца заједно ка сигурном и безбедном детињству, залажући се да на националном нивоу испитамо ставове, мишљења, недоумице и препоруке деце.

Деца су у овом процесу:
- Учествовала у партиципативном истраживању о насиљу над децом;
- Доприносила раду групе Деца у Акцији, која је имала за циљ оснаживање деце за учешће у процесу доношења одлука;
- Партиципирала у догађајима, јавним расправама и медијским наступима од значаја за доношење нове Стратегије.

Током пројекта је настала публикација Шта нам кажу деца о насиљу над децом, која је објединила и укратко приказала податке добијене партиципативним истраживањем.



Нaзaд

Рeцeнзиje и кoмeнтaри

Пoстaви кoмeнтaр

Приjaви сe нa нaш нewслeттeр. Сaзнajтe први o нoвим прoизвoдимa и снижeњимa

Приjaви сe